WERKWIJZE

Heeft u te kampen met onbetaalde facturen?

U stuurt dan kopie van uw onbetaalde facturen en eventueel de erop vermelde factuur- of verkoopsvoorwaarden samen met de reeds door u verstuurde aanmaningen, brieven, mails e.d.m. door per mail aan info@incasso-advocaat.be.

Wij nemen dan met u contact op en doen verder het nodige om deze te innen.