Wij kunnen u tevens bijstaan voor diverse juridische zaken in het kader van een goed debiteurenbeheer zoals:

 
Inside Business

DE OPMAAK VAN DEGELIJKE OVEREENKOMSTEN OF CONTRACTEN

HET OPSTELLEN VAN BETALINGSHERINNERINGEN

DE OPMAAK CORRECTE EN AAN DE ACTUELE WETGEVING BEANTWOORDENDE FACTUUR- OF VERKOOPSVOORWAARDEN

HET LATEN LEGGEN VAN BEWAREND BESLAG

HET UITOEFENEN VAN EEN RECHTSTREEKSE VORDERING ALS ONDERAANNEMER (CFR. ART 1798 B.W.)

HET OPSTELLEN EN LATEN NALEVEN VAN EEN AFBETALINGSAKKOORD

HET LATEN LEGGEN VAN UITVOEREND BESLAG

HET INDIENEN VAN SCHULDVORDERING IN KADER VAN FAILLISSEMENT OF COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

HET LATEN LEGGEN VAN UITVOEREND BESLAG